Karburátor Webra DYNAMIX

Popis karburátoru:

Karburátor Webra Dynamix je patentován. Finta spočívá v tom, že šoupátko regulující přívod vzduchu do motoru je ploché a jeho pohyb je nikoliv otáčivý, ale přímkový. Přímkový pohyb šoupátka je svázán s pohybem tělesa trysky. Tryska je tvořena pevnou trubičkou, která prochází okrajem difuzoru karburátoru a pohyblivým tělesem - čepem, který má z jedné strany průběžnou drážku pro přívod paliva od hlavní jehly a z druhé strany tvarovou drážku (štěrbinu ztenšující se na obě strany). Trubička má ze strany difuzoru profrézován otvor – vybrání ve tvaru navazujícím na vnitřní průměr difuzoru. Uprostřed tvarové drážky pohyblivého čepu je malý otvor, který propojuje průběžnou drážku s tou tvarovou drážkou na druhé straně. Průtok paliva je dán vzájemnou polohou vybrání v pevné trubičce a tou tvarovou drážkou v čepu.

Hrozně blbě se mi to popisuje. Snad to bude více zřejmé z následujících obrázků:

 Šoupátko spojené s čepem trysky s tvarovou drážkou.

Tryska má ještě jednu funkci – při prudkém přidání plynu dojde k prudkému pohybu čepu, což má údajně fungovat podobně jako akcelerační pumpička. Vzájemná poloha šoupátka regulujícího přívod vzduchu do motoru a čepu s tvarovou drážkou se dá seřídit „kolečkem“.

Karburátor je původně určen pro motory s palivovým čerpadlem, ale jsou s ním dobré zkušenosti i bez čerpadla – pouze s tlakováním nádrže z tlumiče.

Základní seřízení:

V úvodu musím poznamenat, že pokud motor má vše co potřebuje, tj. celá palivová instalace je vpořádku, motor má doporučenou svíčku, nikde nedochází k přisávání falešného vzduchu a motor je v dobrém stavu, pak se ani nejedná o seřizování. Palivo by mělo odpovídat doporučení výrobce motoru.

Doporučuji nastavit vzájemnou polohu  šoupátka a čepu trysky tak, aby při plně otevřeném šoupátku byl otvor v čepu trysky tak akorát schován za okraj vybrání v trubičce. Při uzavírání šoupátka se současně bude zmenšovat otevřený průřez drážky v čepu trysky.

Poloha otevření šoupátka vůči difuzoru karburátoru pro volnoběh je u mého motoru cca 3 mm od úplně uzavřené polohy.

Můj karburátor má možnost ovládání hlavní jehly samostatným servem. Nastavení hlavní jehly je tudíž ovlivněno polohou tělesa s páčkou, takže bude potřeba výchozí nastavení jehly vyzkoušet individuálně. V mém případě se osvědčilo otevření jehly o 4 – 5 závitů (závit má velmi malé stoupání).

Po spuštění motoru se snažíme s naplno otevřeným šoupátkem seřídit hlavní jehlu tak, aby motor dosahoval maximální otáčky (s danou vrtulí) a současně aby nezhasínal ve svislé poloze modelu. Poté začneme přivírat karburátor, až do volnoběžné polohy. Pokud je motor na volnoběhu „chudý“ (zhasne a nebo poběží nepravidelně), bude potřeba mírně přitáhnout seřizovací „kolečko“ . Pokud se na volnoběhu jeví motor jako bohatý a při prudkém přidání plynu se rozbíhá nepravidelně, je třeba povolit seřizovací „kolečko“.  Poté, co motor pracuje spolehlivě na volnoběh vyzkoušíme znovu přechod na maximální otáčky. Pravděpodobně bude potřeba nepatrně pohnout s hlavní jehlou.

Celý postup opakujeme, dokud motor nechodí „za plynem“ jako elektromotor J. S velkou pravděpodobností se tak stane už při prvním seřízení hlavní jehly.

Zkušenosti:

S karburátorem samotným jsem nikdy neměl problém. Při dodržení základního nastavení jsem nikdy nemusel nic „doseřizovat“. Motor MVVS 10 GFS s tímhle karburátorem přestal být „háklivý“ na seřízení hlavní jehly.

Problém nastal až letos na jaře, kdy jsem zanedbal základní pravidlo (co funguje, do toho nehrab!!!) a z přehnané pečlivosti jsem zkontroloval nádrž, vyměnil palivové hadičky, demontoval a vyčistil karburátor. Po téhle údržbě byl motor jako vyměněný. Pravidelně po nějaké době chodu úplně změnil chování – buď rovnou zhasnul a nebo začal tarokovat na nízkých otáčkách. Příčinou bylo mé necitlivé dotažení kolíčku pro zajištění karburátoru v otvoru klikové skříně motoru. Došlo k vymačkání tělesa karburátoru a přisávání falešného vzduchu ve zmíněném spoji. Spravila to troška silikonu, ale než jsem na to přišel, málem jsem ze vzteku rozšlapal celý model. S odstupem času to hodnotím jako dobrý trénink nouzových přistání J.

Pokud použijete karburátor Webra Dynamix u motoru bez palivového čerpadla, doporučuji použít pro tlakování nádrže hadičku s co největším vnitřním průměrem.